how ?

Gönderen organicman


şev tevli çawemin buye
tari,tariye laşemin
tari
tınehi ezbum
şeva du
xevnaxede te ditıbum
şevadu
ezbum tevli lateşetebun
behnate dayedu
pertukanım
tu zani
ez jı bırinaxe famdıkım
ez çıka hıştedıkim
şevedi ezbum ketim
xevnate
şiyarbe!eşk nine ere çi heye?

0 yorum

Yorum Gönder